Home

video: Sinau basa jawa online dating

Date of publication: 2020-08-12 19:38

Sinau Basa Jawa Kelas 3 SD Wulangan 2 Tembang Pocung lan Cangkriman from YouTube · Duration: 12 minutes 10 seconds

Belajar aksara jawa "sandhangan wyanjana" cakra, keret lan pengkal from YouTube · Duration: 17 minutes 23 seconds

GuSis Sinau Cerkak #2 from YouTube · Duration: 17 minutes 28 seconds

Materi Pembelajaran Basa Jawa Kelas 3 Maca Lancar Teks Crita from YouTube · Duration: 5 minutes 35 seconds

Basa Jawa Kelas II Semester 1 from YouTube · Duration: 3 minutes 29 seconds

Sinau Maca Basa Jawa from YouTube · Duration: 5 minutes

Sinau Basa Krama || Media Pembelajaran Bahasa Jawa from YouTube · Duration: 17 minutes 17 seconds